Anasayfa » RİNİT » Alerjik Rinit Tedavisi

Alerjik Rinit İlaçları

“Alerjik rinit tedavisinde” ilk önce hastalığın alerjik rinit olup olmadığının anlaşılması gerekir. Ayırıcı tanı dediğimiz başka bir hastalıkla karıştırma olasılığının tamamen sıfırlanması veya elimine edilmesi özellikle burun akıntısını bu kadar şiddetli yapan sebepleri kontrol ederek ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Burunda yabancı cisim unutulması,

Çocuklar çoğu zaman bir gıda parçası, boncuk tanesi gibi küçük ve ufak cisimleri burunlarına kaçırmaktadırlar. Çocuk böyle bir şey yaptığı zaman genellikle, korkup, unutup ailesine söylemeyebilir veya farkında olmayabilir.

Doğuştan solunum sistemi sorunları,

Doğuştan meydana gelen ve solunum sistemini döşeyen tabakanın üzerinde bulunan temizleyici tüycüklerin çalışmadığı durumlarda, yani solunum sisteminde temizliğin yapılamadığı bireylerde doğuştan itibaren sürekli burun akıntıları, sinüzitler ve akciğer nefes borularında genişlemeler meydana gelir. Bu hastalarda çok sık sürekli burun akıntısı, özellikle iltihaplı burun akıntısı ve sinüzitler görülmektedir. Bu rahatsızlığın doğuştan olmadığının da ayrımının yapılması gereklidir.

Kronikleşmiş enfeksiyon,

Bunların dışında kronikleşmiş enfeksiyon da aynı belirtileri verebilir. Ama bu saydığımız durumlarda çoğu zaman burun akıntısı; iltihap içeren, koyu renkli, sarı-yeşil irin görüntüsünde olacaktır. Şeffaf burun akıntısı değildir.

Bunun ayrımını yaparken yine alerji testleri yardımcı olacaktır. Alerji testleri kandan yapılabildiği gibi kola uygulanan alerji testleri de vardır ve total IGE dediğimiz alerjinin olup olmadığını toplam olarak değerlendiren bir kan ölçümü de yardımcı olacaktır. Burun mukozasından, burnun içinden yapılacak olan bir sürüntü ile aslında kanda bulunan ve dokulara daha sonra geçen alerji hücresi eozinofil hücresinin sayıca artmış olduğu da alerjik riniti doğrulayacaktır.

Alerjik rinitte yapılacak tedavi yaklaşımlar üç ana temelde toplanabilir.

1-Çevre kontrolü ve alerjenin uzaklaştırılması, alerjiyi yapan polen, ev tozu, küf mantarları gibi alerjenlerin hangisinin hastada bulunduğu saptanmalı ve çevresinden uzaklaştırılmaya gidilmelidir.

2-İlaç tedavisi

3-Alerjenin vücuda zararsız olmasını sağlayacak bazı bağışıklık değiştirici tedavilerdir.

Bunların içerisinde en önemlisi alerjen temasının azaltılmasıdır. Örneğin bir kedi veya köpek ile temas edince hemen anında gözleri sulanan burnu akmaya başlayan ve temas bittikten sonra bu şikâyetleri kaybolan bir bireyin kesinlikle kedi veya köpekle temas ettirilmemesi gerekir. Özellikle ev tozu nedeniyle benzer belirtileri gösteren kişilerin tozsuz ortama geçmesi gerekmektedir. Bu uyarıcılar devam ederken herhangi bir ilaç tedavisi uygulanması son derece yanlış olacaktır. Sadece ilaç tedavisi ile sonuç alınması beklenmesi uygun değildir. Bağışıklık değiştirici tedavilerde özellikle bahar aylarında polene karşı alerjik reaksiyonu olan kişilerde ilaç tedavisi yanı sıra bu antijene karşı vücudun duyarsızlaştırılması işlemi de uygulanmaktadır. Ancak bunun son derece seçilmiş bir hasta grubunda ve dikkatlice uygulanması gereklidir. Bu bireylerde alerjik rinit ile birlikte alerjik astımda var ise bu kişinin astımının tedavi edilmemesi halinde etkin bir alerjik rinit tedavisi de başarılı olmayacaktır. Bu nedenle alerjik riniti olan hastalarda alerjik astımın varlığı araştırılmalı ve yaşı uygunsa solunum testleri yapılarak akciğerin açık olup olmadığı anlaşılmalıdır. Her iki hastalığın beraber bulunduğu durumlarda astım tedavisi, alerjik rinit tedavisini de daha başarılı kılacaktır.