Anasayfa » KORONAVİRÜS » Astım Covid-19 için risk faktörü mü?

Çin’de Covid-19 salgını başladığında kronik akciğer, kalp ve damar hastalığı olanların hastalığı ağır geçireceği ön görüsü yapılmıştı. Salgın Çin’de kontrol altına alınmağa başladığında yüksek tansiyon, tütün kullanımı, şeker hastalığı, kronik obstriktif akciğer hastalığı olanlarda yoğun bakım gereksinimi ve ölümün daha yüksek oranda olduğu anlaşıldı. Ancak alerji ve astım hastalarının süreci beklendiği gibi ağır geçirmediği görüldü. Bu şaşırtıcı bulgu üzerine, Amerika Birleşik Devletlerinde bir araştırmacı grubu alerji ve astımın nasıl bir koruyucu etkisi olabileceğini incelemeye başladı.

ACE2: virüsün giriş kapısı

Pandemiye yol açan SARS-CoV-2 virüsünün hücrelerindeki ACE2 algaçlara bağlanarak insan vücuduna girdiği bilinmekteydi. Daha önce kısa süreli, salgınlar yapan SARS-CoV ve koronavirüs NL63 de aynı algaçları kullanmıştı. Bu salgınlarda da tütün kullanımı, yüksek tansiyon ve şeker hastalığının ACE2 cevabını arttırdığı bulunmuştu. Başka bir deyişle, bu risk faktörleri korona virüsün gireceği kapıları açıyordu. Aynı bulguların Covid-19 için de geçerli olduğu saptandı. Amerikan araştırıcı grubu ACE2 cevabının alerji ve astımda düşük olabileceğini öngörerek , daha önce toplanmış üç olgu serilerini yeniden incelemeye başladı.

İlginç buluşlar

Birinci çalışma grubu 10 yaşında astım tanısı almış ve alerjileri ölçülmüş çocuklardı. Alerji ve astım tanısı konumuş çocukların burun epitel hücrelerinden alınan örneklerde ACE2 cevabının düşük olduğu görüldü. Üstelik alerji derecesini gösteren IgE düzeyi arttıkça ACE2 düzeyi düşüyordu.

İkinci çalışma grubu kediye karşı alerji gösteren 24 erişkin alerjik nezle hastasıydı. Bu kişilerin kedi ile temas sonrası ACE2 cevaplarının düştüğü saptandı.

Üçüncü çalışma grubu ise 23 hafif astımlı erikinden oluşuyordu. Ev tozu, kedi tüyü ve polen alerjisi olan ve tedavi altında olan bu kişilerin alerjen temasıyla solunum yolu hücrelerinde ACE2 cevabının düştüğü bulundu.Daha sonra laboratuvarda hücreler üzerinde yapılan çalışmalarda aynı sonuçlar tekrar ortaya çıktı.

Covid-19 farkı

Viral enfeksiyonlar çocuk ve erişkinlerde alerjik reaksiyonları uyarırken, durum Covid-19 için faklıydı. Alerjisi olmayan astımlılarda ACE2 cevabı düşük değildi. Bu bulgu sadece alerjisi olanlar için geçerliydi. Ancak çalışma Covid-19 geçirmekte olan hastalarda yapılamadı.

Bu çalışmalar bize ne vaad ediyor ?

Bu sonuçların hastalığın tedavisine ışık tutabileceği düşünülüyor.

Alerjiyi meydana getiren kimyasal değişiklikler ACE2 cevabını azaltmak için ileride tedavide kullanılabilir.

Ancak ACE2 algaçlarının vücutta zaten bir görevi vardır, bu işlemi durudurmak sakıncalı olabilir. Ayrıca erişkin astımının alerjik olmadığı ve bu hastaların hala Covid-19 riski olduğu hatırlanmalıdır.