Anasayfa » ASTIM » Rutubet Astım Ataklarını Arttırıyor!

Rutubet Astım Ataklarını Arttırıyor!

Sıcak yaz aylarında havadaki nem artışı, astım yatkınlığı olan kişilerde öksürük ve nefes darlığını tetikliyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan nisbi nem artışı astımlılarda yakınmalara neden oldu.

Nem oranında her % 10 artış, astım sıklığında % 2.7 artışa neden olmaktadır. Havada nem % 50 nin üzerine çıktığında ev tozu akarları, küf mantarları artmakta, %50 nin altında olduğunda astım atakları azalmaktadır.

Bilimsel çalışmalar rutubetin çocuklarda solunum bulgularına yol açtığını gösteriyor.

“Uluslararası Çocuk Astım, Alerji Çalışma grubu” 20 ülkede 46 bin 8-12 yaş grubu çocuğun ailelerine anket uyguladı, çocukları muayene etti, alerji testi yaptı. Sonuç olarak, rutubete maruz kalan çocuklarda hırıltılı solunuma daha sık rastlandığını buldu. Rutubetin öksürük, balgam, burun akıntısı gibi yakınmalar ile ciltte egzamayı arttırdığını gösterdi. Rutubetin fazla olduğu evlerde cilt testi ile saptanan ev tozu akarına karşı alerji daha fazla bulundu.

Uluslararası Çocuk Astım, Alerji Çalışma grubunun batı Avrupa’da ekolojik şartların çocuk astımına etkisini inceleyen araştırması ise 14 ülkede 48 merkezin katılımı ile yapıldı. Bu araştırma güneşli gün sayısı arttıkça 6-7 yaşındaki okul çocuklarında astımın azaldığını, yağmurlu gün arttıkça astımın arttığını gösterdi. 13-14 yaş grubu çocuklarda da hırıltılı solunum ve astım sıklığı yağmurlu gün sayısı ile ilişkili bulundu. Rutubet ve yağmur gibi meteorolojik olayların batı Avrupa’da çocuk astımı üzerinde önemli bir etken olduğu sonucuna varıldı.

Teknolojinin az geliştiği yıllarda doktorlar astımlı çocuklara sıcak ve kuru iklimi olan yerleri önerirlerdi. Günümüzde klima cihazlarının nem emici işlevleri ortamdaki nemin azalmasını sağlayabiliyor. Amerikan Akciğer Derneği klimaların polen ve küf sporlarını azalttığını, nem oranını düşürdüğünü belirtmiştir. Ev içinde rutubet azaltılırsa küf mantarı ve ev tozu akarı da azalmaktadır.

Rutubetin çok düşmesi de astımlılarda öksürük nöbetlerini uyarabilir. İç ortamdaki nem oranının % 15’in altına düşmesi halinde solunum mukozaları kuruyabilir. Kuruyan mukozalarda enfeksiyonların yerleşmesi daha kolay olur. Enfeksiyon da alerji belirtilerini tetikleyebilir.

Astımlı hastaların sıcak ve rutubetli günlerde iç ortamda bulunması ve evde rutubetin azaltılması için önlemler alması gereklidir. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi sağlıklı nem oranının % 35 ila % 50 arasında olduğunu belirtmektedir.