Anasayfa » ASTIM » Astım Teşhisi Nasıl Konur?

Astım Teşhisi Nasıl Konur?

Astım teşhisi konurken çocuğun belirtileri, aile öyküsü, muayene bulguları değerlendirilir ve aynı belirtileri yapabilecek diğer hastalıklar ile  ayırıcı tanı yapılır. Genellikle rinit, sinüzit, reflü, solunum yolu borularının veya akciğerlerin doğuştan yapısal bozuklukları, ses tellerinin yanlış çalışması, viral enfeksiyonlar, kistik fibrozis gibi doğuştan akciğeri etkileyen hastalıklar, astıma benzer belirtiler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle mutlaka bu hastalıkların olmadığı diğer sorularla ve muayene bulgularıyla, gerekirse laboratuvar testleriyle ayırt edilmelidir.

Solunum fonksiyon testleri tek başına astım tanısı koydurabilecek değere sahiptir.

Nefes borusunda alerji belirtileri olmadan da daralma ve işlev bozukluğu olabileceği için akciğer kapasitesinin ölçülebilmesi çok önemlidir. Beş yaşın üzerindeki çocuklar solunum testlerinde işbirliği yapabilirler. Bazı çocuklar, çok uzun süre nefes darlığı ile ile yaşadıkları için, şikâyet etmeden düşük akciğer kapasitesi ile beraber yaşamlarını sürdürebilirler. Solunum testi, şikâyetlerini dışarıya vurmayan çocuklarda da gerçek akciğer kapasitelerini bize tam olarak gösterebilir. Solunum fonksiyonlarının takibi,  ilaç tedavisi süresince akciğerin giderek beklenen değere ulaşıp ulaşmadığını görmek için önemlidir.

Astım tedavisinde en önemli hedefler şikâyetlerin azalması ve akciğer solunum testlerinin normale ulaşmasıdır. Bu nedenle sadece tanı için değil tedavinin başarısını izlemek ve hedefe ulaşma süresini tayin etmek için de mutlaka yapılması gereken bir testtir.

Küçük bebeklerde ve çocuklarda solunum testi yapabilmek mümkün olmamaktadır. Süt çocuklarında alerji testi her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Solunum testi yapılamayan bu yaş grubunda muayene bulguları, aile öyküsü ve belirtilerden yola çıkarak tedavi başlanır ve tedavinin takibi ile tanı pekiştirilir.

Alerji testi ise hastanın hangi alerjenlere tepki gösterdiğini saptamak ve uzak durulması gereken tetikleyicileri belirlemek için yapılmaktadır. Alerji testi ile belirlenen tetikleyiciler hastalığın ana nedeni değildir. Genetik altyapısı olan bir bireyde hastalığı tetikleyenlerin hangi maddeler olduğunu gösteren bir listedir. Mümkün olduğu kadar tetikleyiciden uzak durmak tedavinin başarısı için gereklidir